+38 (04744) 3-07-32
Меню

Накази про зарахування

  Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі тощо).
  На підставі рішення Приймальної комісії керівник Уманського НУС видає наказ про зарахування вступників, інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється на сайті університету.
  Для зарахування на навчання, після отримання рекомендацій вступник має подати до Приймальної комісії оригінал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього.
 Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв'язку зі вступом до Уманського НУС.
 Після видання ректором Уманського НУС наказу про зарахування вступників на навчання уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Правилами прийому.

Накази про зарахування будуть розміщені  в день зарахування вступників в число студентів Уманського НУС 
Для ступників на освітній рівень бакалавра  - за державним замовленням – 06 серпня; за кошти фізичних та юридичних не пізніше 12 серпня. 
Для ступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, освітнійц рівень магістра - 23 cерпня.

Останні новини

Всі новини