+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 01 серпня 2017

Списки рекомендованих до зарахування

 

 Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки. 

на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавр 

не пізніше 12.00год. 01 серпня;

 

на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та за скороченими програмами підготовки фахівців для здобуття ступеня бакалавр

- на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та за скороченими програмами підготовки фахівців для здобуття ступеня бакалавр за іншою спеціальністю (напрямом підготовки);

– які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання

на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спорідненою спеціальністю;

на основі ступеня бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст для здобуття ступеня магістр та ОКР спеціаліст за іншою спеціальністю

 - за державним замовленням 19 серпня;

- за кошти фізичних та юридичних осіб 19 серпня;

Матеріали

Останні новини

Всі новини