+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 04 вересня 2019

Аспірантура (здобуття ступеня доктора філософії)

Університет оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії з 18.02.2019р. по 01.03.2019 р. виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньому науковому рівні» від 18.05.2016 року № 523

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

15

07

Управління та адміністрування 

073

Менеджмент

10

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

15

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

15

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

50

202

Захист і карантин рослин

15

203

Садівництво та виноградарство

25

205

Лісове господарство

10

206

Садово-паркове господарство

10

 

 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, ЗМІСТ І ФОРМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки вступної компанії

набір

за державним замовленням і за кошти фізичних та/або юридичних осіб

набір

виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 р.

18 лютого 2019р.

Закінчення прийому заяв та документів

до 1800 год. 30 липня

2019р.

до 1400 год.  01 березня 2019р.

Строки проведення вступних випробувань

01-14 серпня 2019 р.

04-14 березня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 год.

15 серпня 2019р.

не пізніше 1200 год. 15 березня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування

до 1800 год.

20 серпня 2019р.

до 1800 год. 18 березня 2019 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 серпня

2019р.

не пізніше 20 березня 2019р.

Початок навчання

01 вересня 2019р.

01 квітня 2019 р.

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО АСПІРАНТУРИ

 

1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Уманського НУС.

2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

– військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. У разі подання іноземного документа про освіту, обов’язковою є процедура його визнання, що проводиться відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614 / 27059;

– рекомендацію Вченої ради (за наявності);

– список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);

– дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

– сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з іноземної мови  (за наявності);

– 4 фотокартки 3x4.

4. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія Уманського НУС, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Матеріали

Останні новини

Всі новини