+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 04 квітня 2019

Єдиний вступний іспит з іноземної мови до магістратури

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).

Єдиний вступний іспит передбачає виконання екзаменаційної роботи з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови.

Тестові завдання з іноземних мов укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійськанімецькафранцузькаіспанська) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77, за винятком завдань частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух».

З тестовими зошитами єдиного вступного іспиту 2018 року, правильними відповідями і таблицею переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100-200 можна ознайомитися за посиланням.

 

МАТЕРІАЛИ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Англійська мова Тестовий зошит
(основна сесія, зошит використано в пункті тестування)
Правильні відповіді Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів
Тестовий зошит
(основна сесія, зошит використано закладом освіти)
 Правильні відповіді
Тестовий зошит
(додаткова сесія, зошит використано в пункті тестування)
Правильні відповіді
(додаткова сесія)
Німецька мова Тестовий зошит
(основна сесія, зошит використано в пункті тестування)
Правильні відповіді Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів
Тестовий зошит
(основна сесія, зошит використано закладом освіти)
Правильні відповіді
Тестовий зошит
(додаткова сесія, зошит використано в пункті тестування)
Правильні відповіді(додаткова сесія)
Французька мова Тестовий зошит 
(основна сесія, зошит використано в пункті тестування)
Правильні відповіді

 

 

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів
Тестовий зошит
(основна сесія, зошит використано закладом освіти)
Правильні відповіді

 

Тестовий зошит (додаткова сесія, зошит використано в пункті тестування) Правильні відповіді(додаткова сесія)
Іспанська мова Тестовий зошит 
(основна сесія, зошит використано в пункті тестування)
Правильні відповіді Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів
Тестовий зошит
(основна сесія, зошит використано закладом освіти)
Правильні відповіді

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування» за всіма формами навчання:

 

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 13 травня до 18.00 год.

03 червня;

 

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

з 13 травня до 31 травня;

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

23 липня

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

з 17 червня до 25 червня;

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

02 липня 

Проведення фахових вступних випробувань

 

з 05 липня по 26 липня;

Надання вступникам рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05 серпня;

 

Виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування

- за державним замовленням до 1800 години 10 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 1800год. 14 серпня;

Зарахування вступників

- за державним замовленням – до 1200 години 11 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 16 серпня;

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями: 

Етапи вступної кампанії

Денна/заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня;

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 год. 30 липня;

Строки проведення фахових вступних випробувань, вступного іспиту з іноземної мови та додаткових вступних випробувань (при вступі на іншу спеціальність) (у декілька етапів по мірі формування груп)

01 липня – 14 серпня;

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1400 год. 
16 серпня;

Виконання вступниками вимог до зарахування

- за державним замовленням до 1800 години 19 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 1800 год. 21 серпня

Зарахування вступників

- за державним замовленням – до 1200 години 20 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 22 серпня.

Останні новини

Всі новини