+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 05 травня 2018

Календар вступної кампанії

Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників:

- на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавр проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

02 липня  – 25 липня до 1800 год.

Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, або вступних іспитів

о 1800 год. 20 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 1800 год. 26 липня

Строки проведення співбесід

з 21 до 23 липня

Строки проведення вступних іспитів

з 21 до 26 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 1200 год. 24 липня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення особами, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2

до 1800 год. 25 липня

Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за державним замовленням

не пізніше 1200 години 26 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3)

не пізніше  01 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3)

- на місця державного або регіонального замовлення до 1800 год. 06 серпня;

Зарахування вступників

- за державним або регіональним замовленням не пізніше 1200 год. 
07 серпня; 
-за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому)

не пізніше 18 серпня

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників:

на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та за скороченими програмами підготовки фахівців для здобуття ступеня бакалавр;
- на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та за скороченими програмами підготовки фахівців для здобуття ступеня бакалавр за іншою спеціальністю (напрямом підготовки);
– які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання, проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня;

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 год. 24 липня;

Строки проведення фахових вступних випробувань та додаткових вступних випробувань (при вступі на іншу спеціальність)

з 25 до 31 липня;

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 год. 09 серпня;

Виконання вступниками вимог до зарахування

- на місця державного замовлення до 1800 год. 10 серпня;
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 1800 год. 13 серпня;

Зарахування вступників

- на місця державного замовлення – не пізніше 1200 год. 13 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 15 серпня.

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників:
на основі ступеня бакалавра (базової та повної вищої освіти) на здобуття ступеня магістр за спорідненою спеціальністю; 
- на основі ступеня бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст для здобуття ступеня магістр за іншою спеціальністю проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна/заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

02 липня;

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 год. 30 липня;

Строки проведення фахових вступних випробувань, вступного іспиту з іноземної мови та додаткових вступних випробувань (при вступі на іншу спеціальність) (у декілька етапів по мірі формування груп)

05 липня –11 серпня;

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 год. 
13 серпня;

Виконання вступниками вимог до зарахування

- за державним замовленням до 1800 години 18 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 1800 год. 21 серпня.

Зарахування вступників

- за державним замовленням – до 1200 години 20 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 22 серпня.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера обслуговування» за всіма формами навчання:

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 14 травня до 18.00 год.

05 червня;

 

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

з 14 травня до 31 травня;

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил

02 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

09 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

26 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

11 липня

Проведення фахових вступних випробувань

 

з 02 липня по 29 липня;

Надання вступникам рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13 серпня;

 

Виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування

- за державним замовленням до 1800 години 18 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 1800 год. 21 серпня;

Зарахування вступників

- за державним замовленням – до 1200 години 20 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 22 серпня;

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому)

не пізніше 28 серпня.

 

Останні новини

Всі новини