+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 11 лютого 2019

Календар вступної кампанії

Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників:

- на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавр проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

01 липня  – 22 липня до 1800 год.

Початок прийому заяв та документів

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, або вступних іспитів

16 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 1800 год. 22 липня

Строки проведення співбесід

з 17 до 19 липня

Строки проведення вступних іспитів

з 17 до 22 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 1200 год. 20 липня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення особами, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди, а також подача письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення

до 1000 год. 22 липня

Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням

до 1500 год. 22 липня 

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не пізніше 1800 год. 26 липня

 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) та отримали рекомендації на місця державного або регіонального замовлення

до 1800 год. 31 липня

Зарахування вступників

- за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 1200 год. 01 серпня,

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому)

не пізніше 09 серпня

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників:

на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за скороченим терміном навчання (за нормативним терміном навчання на 2 курс) для здобуття ступеня бакалавр;

– які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання, проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня;

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 год. 22 липня;

Строки проведення фахових вступних випробувань та додаткових вступних випробувань (при вступі на іншу спеціальність)

з 23 до 30 липня;

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1800 год. 05 серпня;

Виконання вступниками вимог до зарахування

- на місця державного замовлення до 1800 год. 08 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 1800 год. 12 серпня;

Зарахування вступників

- на місця державного замовлення – не пізніше 1200 год. 09 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 13 серпня.

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування» за всіма формами навчання:

 

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 13 травня до 18.00 год.

03 червня;

 

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

з 13 травня до 31 травня;

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

23 липня

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

з 17 червня до 25 червня;

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

02 липня 

Проведення фахових вступних випробувань

 

з 05 липня по 26 липня;

Надання вступникам рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05 серпня;

 

Виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування

- за державним замовленням до 1800 години 10 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 1800 год. 14 серпня;

Зарахування вступників

- за державним замовленням – до 1200 години 11 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 16 серпня;

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями: 

Етапи вступної кампанії

Денна/заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня;

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 год. 30 липня;

Строки проведення фахових вступних випробувань, вступного іспиту з іноземної мови та додаткових вступних випробувань (при вступі на іншу спеціальність) (у декілька етапів по мірі формування груп)

01 липня – 14 серпня;

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1400 год. 
16 серпня;

Виконання вступниками вимог до зарахування

- за державним замовленням до 1800 години 19 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 1800 год. 21 серпня

Зарахування вступників

- за державним замовленням – до 1200 години 20 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 22 серпня.

Останні новини

Всі новини