+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 24 червня 2019

Подання заяви в електронній формі 2019

Вступникам, які на основі повної загальної середньої освіти вступатимуть до Уманського НУС на перший курс для здобуття ступеня «Бакалавр» на денну та заочну форми навчання, зараховуються бали  сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів, для здобуття ступеня "Молодший бакалавр" - з двох конкурсних предметів. Заяви для вступу на основі повної загальної середньої освіти подаються   лише в електронній формі. На допомогу вступникам  з 01 липня при приймальній комісії Уманського НУС працюватиме консультаційний центр із питань електронного вступу.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти на перший курс для здобуття ступеня «Бакалавр» матимуть можливість подати до семи заяв на місця державного замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Кількість заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
У 2019 році прийом вступників для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра проводиться лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступники,  які мають  право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі та зарахуванні подають  заяви тільки в паперовій формі
  У 2019 році зберігається система пріоритетності заяв вступника. Зокрема, під час подання заяв на участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення вступник зазначатиме пріоритетність кожної заяви відносно інших поданих ним заяв.
 Уманський НУС прийматиме від вступників сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані  у 2017, 2018 та 2019  роках, крім оцінок з іноземної мови. (Оцінки з іноземної мови приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2018 та 2019 років.)

Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти - також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.
Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
  • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
  • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.

Подані вступником дані, перевіряються в Єдиній базі.
Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе:

  • стать;
  •  місце проживання;
  • номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів;
  • середній бал атестата обчислюється вступником самостійно за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються (для розрахунку середнього балу рекомендуємо скористатись калькулятором середнього балу )
  • обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

      Відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ  навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус "Зареєстровано в Єдиній базі".
       Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником". При цьому електронній заяві встановлюється статус "Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)".

Подати заяву в електронній формі до Уманського НУС можна за посиланням  http://ez.osvitavsim.org.ua/registration.php

Відео інструкції по роботі з системою подання заяв в електронній формі та електронним кабінетом вступника можна переглянути за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=CjhbHO9bnjg&list=PLFVSJgZgf7h9NKJE7ChJtvVYN75ktCiz5&index=15&t=0s

Текстова інструкція по роботі з системою подання заяв в електронній формі та електронним кабінетом вступника 

До уваги випускників сільських шкіл 2019 року

        Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти остаточно множиться на добуток регіонального (РК), галузевого (ГК), сільського (СК) та першочергового (ПЧК) коефіцієнтів.

         Сільський коефіцієнт (СК) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 - в інших випадках;

        Документом, який підтверджує право вступника на користування сільським коефіцієнтом є Довідка про реєстрацію місця проживання особи, згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. Відповідно до пункту 3 зазначених Правил реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі - орган реєстрації) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради. Після отримання такої довідки вступник сканує її і завантажує у свій електронний кабінет

        Сільський коефіцієнт (СК) для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

        Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 На 2019 рік МОН зняло обмеження щодо необхідного терміну реєстрації у селі для нарахування коефіцієнту. 

СК поширюється лише на села і не передбачається для селищ.

Перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт, буде завантажено в ЄДЕБО. Тож в електронних кабінетах випускників таких закладів автоматично з’являтиметься повідомлення про можливість застосування СК.

Щоб перевірити списки шкіл, розташованих на території сіл, у згаданому листі МОН звернулося з проханням про верифікацію до місцевих органів управління освітою. Переліки розміщені на сайті МОН: https://bit.ly/2JKQAa5 

Останні новини

Всі новини