+38 (04744) 3-07-32
Меню

1 Програми фаховихступних випробувань для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" для осіб на базі здобутог освітньо-кваліфікаційного рівня "молодщий спеціаліст" на І курс (зі скороченим терміном навчання) або на ІІ, ІІІ (з нормативним терміном навчання

       Програми фахових вступних випробувань:

- 051 Економіка

- 071 Облік і оподаткування

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування

- 073 Менеджмент

- 075 Маркетинг

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

- 101 Екологія

- 122 Комп'ютерні науки

- 181 Харчові технології

 - 183 Технології захисту навколишнього середовища

- 193 Геодезія та землеустрій

- 201 Агрономія

- 202 Захист і карантин рослин

- 203 Садівництво та виноградарство

- 205 Лісове господарство

- 206 Садово-паркове господарство

- 208 Агроінженерія

- 241 Готельно-ресторанна справа

 - 242 Туризм

- 281 Публічне управління та адміністрування

       Програми додаткових фахових вступних випробувань (для вступників на основі освітнього ступення (освітньо-кваліфікаційного рівня) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр здобутого за неспорідненною спеціальністю (напрямом підготовки)):

- 051 Економіка

- 071 Облік і оподаткування

- 073 Менеджмент

- 075 Маркетинг

 - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

- 101 Екологія

- 122 Комп'ютерні науки

- 181 Харчові технології

- 182 Технології захисту навколишнього середовища

- 193 Геодезія та землеустрій

- 201 Агрономія

- 202 Захист і карантин рослин

- 203 Садівництво та виноградарство

- 205 Лісове господарство

- 206 Садово-паркове господарство

- 208 Агроінженерія

- 241 Готельно-ресторанна справа (англійська, німецька та французька мови)

- 242 Туризм (англійська, німецька та французька мови)

281 Публічне управління та адміністрування

 - 

Додаткове вступне випробування - співбесіда (у разі вступу за іншою спеціальністю)

Останні новини

Всі новини