+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 07 липня 2021

Програми вступних випробувань


Програми вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти 

для осіб, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі

Співбесіда

Вступний іспит

Українська мова та література

СБ

ВІ

Математика СБ ВІ
Біологія СБ ВІ
Історія України СБ ВІ
Іноземна мова:
- англійська СБ ВІ
- німецька СБ ВІ
- французька СБ ВІ
Географія СБ ВІ
Хімія СБ ВІ
Фізика СБ ВІ

Програми вступних випробувань для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" на І курс (із скороченим терміном навчання) або на ІІ курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)

Факультет

Спеціальність

Додаткове фахове випробування *

Фахове випробування

Агрономії

201 «Агрономія»

ДФВ ФВ

Економіки і підприємництва

051 «Економіка»

ДФВ ФВ

071 «Облік і оподаткування»

ДФВ ФВ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ДФВ ФВ

075 «Маркетинг»

ДФВ ФВ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ДФВ ФВ

122 "Комп'ютерні науки"

ДФВ ФВ

Інженерно-технологічний

181 «Харчові технології»

ДФВ ФВ

208 «Агроінженерія»

ДФВ ФВ

Лісового і садово-паркового господарства

193 «Геодезія та землеустрій»

ДФВ ФВ

205 «Лісове господарство»

ДФВ ФВ

206 «Садово-паркове господарство»

ДФВ ФВ

Менеджменту

073 «Менеджмент»

ДФВ ФВ

241 «Готельно-ресторанна справа»


ДФВ(А) ДФВ(Н) ДФВ(Ф)
ФВ

242 «Туризм»

ДФВ(А) ДФВ(Н) ДФВ(Ф) ФВ

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

101 «Екологія»

ДФВ ФВ

202 «Захист і карантин рослин»

ДФВ ФВ

203 «Садівництво та виноградарство»

ДФВ ФВ

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

ДФВ ФВ

* - для осіб, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за спеціальністю іншої галузі знань

Програми вступних випробувань для здобуття ступеня вищої освіти "магістр"

Факультет

Спеціальність

Додаткове фахове випробування *

Фахове випробування

Іноземна мова

Агрономії

201 «Агрономія»

ДФВ ФВ

ЄВІ

Економіки і підприємництва

051 «Економіка»

ДФВ ФВ ЄВІ

071 «Облік і оподаткування»

ДФВ ФВ ЄВІ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ДФВ ФВ ЄВІ

075 «Маркетинг»

ДФВ ФВ ЄВІ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ДФВ ФВ ЄВІ

Інженерно-технологічний

181 «Харчові технології»

ДФВ ФВ

ЄВІ

208 «Агроінженерія»

ДФВ ФВ

ЄВІ

Лісового і садово-паркового господарства

193 «Геодезія та землеустрій»

ДФВ ФВ

ЄВІ

205 «Лісове господарство»

ДФВ ФВ

ЄВІ

206 «Садово-паркове господарство»

ДФВ ФВ

ЄВІ

Менеджменту

073 «Менеджмент»

ДФВ ФВ ЄВІ

241 «Готельно-ресторанна справа»

ДФВ ФВ
ЄВІ

242 «Туризм»

ДФВ ФВ ЄВІ

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

101 «Екологія»

ДФВ ФВ

ЄВІ

202 «Захист і карантин рослин»

ДФВ ФВ

ЄВІ 

203 «Садівництво та виноградарство»

ДФВ ФВ

ЄВІ 

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

ДФВ ФВ

ЄВІ

* - для осіб, які вступають на основі ступеня бакалавра, магістра, та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

Програми вступних випробувань для здобуття освітньо-наукового ступеня "доктор філософії"

Факультет

Спеціальність

Додаткове вступне випробування*

Вступний іспит

Іноземна мова

Презентація дослідницької пропозиції

Агрономії

201 «Агрономія»

ДВВ ВІ

ІМ
ПДП

Економіки і підприємництва

051 «Економіка»

ДВВ ВІ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ДВВ ВІ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ДВВ ВІ

Лісового і садово-паркового господарства

205 «Лісове господарство» ДВВ ВІ

206 «Садово-паркове господарство»

ДВВ ВІ

Менеджменту

073 «Менеджмент»

ДВВ ВІ

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

202 «Захист і карантин рослин»

ДВВ ВІ

203 «Садівництво та виноградарство»

ДВВ ВІ

103 «Науки про Землю»

ДВВ ВІ

* - для осіб, які вступають на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) здобутого за спеціальністю іншої галузі знань

Програми вступних випробувань для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр"

(для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план)

Спеціальність Предмет Фахове вступне випробування
201 «Агрономія» Ботаніка ФВВ
091 "Біологія"
101 «Екологія»
202 «Захист і карантин рослин»
203 «Садівництво та виноградарство»
205 «Лісове господарство»
206 «Садово-паркове господарство»
122 "Комп'ютерні науки" Вища математика ФВВ
181 «Харчові технології»
183 «Технології захисту навколишнього середовища»
193 «Геодезія та землеустрій»
208 «Агроінженерія»
051 «Економіка» Економічна теорія ФВВ
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент»
075 «Маркетинг»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

241 «Готельно-ресторанна справа»

242 «Туризм»

Іноземна мова (англійська) ФВВ
Іноземна мова (німецька) ФВВ
Іноземна мова (французька) ФВВ

Програми вступних випробувань для іноземних громадян та осіб без громадянства на освітній ступінь "бакалавр" на основі ПЗСО

Вступне випробування
Українська мова ВВ
Математика ВВ
Біологія ВВ
Географія ВВ

Програми вступних випробувань для іноземних громадян та осіб без громадянства для здобуття ступеня вищої освіти "магістр"

Факультет

Спеціальність

Додаткове фахове випробування *

Фахове випробування

Українська мова

Агрономії

201 «Агрономія»

ДФВ ФВ УМ

Економіки і підприємництва

051 «Економіка»

ДФВ ФВ

071 «Облік і оподаткування»

ДФВ ФВ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ДФВ ФВ

075 «Маркетинг»

ДФВ ФВ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ДФВ ФВ

Інженерно-технологічний

181 «Харчові технології»

ДФВ ФВ

208 «Агроінженерія»

ДФВ ФВ

Лісового і садово-паркового господарства

193 «Геодезія та землеустрій»

ДФВ ФВ

205 «Лісове господарство»

ДФВ ФВ

206 «Садово-паркове господарство»

ДФВ ФВ

Менеджменту

073 «Менеджмент»

ДФВ ФВ

241 «Готельно-ресторанна справа»

ДФВ(А) ДФВ(Н) ДФВ(Ф)
ФВ

242 «Туризм»

ДФВ(А) ДФВ(Н) ДФВ(Ф) ФВ

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

101 «Екологія»

ДФВ ФВ

202 «Захист і карантин рослин»

ДФВ ФВ

203 «Садівництво та виноградарство»

ДФВ ФВ

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

ДФВ ФВ

* - для осіб, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за спеціальністю іншої галузі знань

Українська мова

Інші вступні випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для здобуття ступеня магістра проводяться за наведеними вище програмами вступних випробувань відповідної спеціальності

 

Останні новини

Всі новини