+38 (04744) 3-07-32
Меню

Розклад консультацій та вступних випробувань 2018

- Розклад проведення консультацій та додаткових вступних випробувань для здобуття ступення магістра за спеціальностями галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 24 "Сфера обслуговування" за всіма формами навчання у 2018 році

 - Розклад проведення консультацій та вступних іспитів для вступників на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – для осіб, які мають вступати за результатами вступних іспитів у 2018 році

  - Розкладпроведення консультацій та співбесід для вступників на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – для осіб, які мають вступати за результатами співбесід у 2018 році

Розклад проведення консультацій та вступних випробувань для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс у 2018 році

Розклад проведення консультацій та вступних випробувань для вступників на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2018 році

Розклад проведення консультацій та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра, на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра здобутого за іншою спеціальністю у 2018 році

Розкладпроведення консультацій та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра у 2018 році

Розклад проведення консультацій та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра у 2018 році

Розклад проведення консультацій та вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії у 2018 році

Матеріали

Останні новини

Всі новини