+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 13 січня 2016

Факультет агрономії

На землі є багато професій, але немає почеснішої праці, ніж праця людей, що вирощують хліб. Бути агрономом – це означає бути лідером, справжнім господарем не лише землі, а й своєї долі!

Телефони для довідок: (04744) 3 80 06

e-mail: faculty.agronomy@udau.edu.ua, agro.unus@ukr.net

Факультет агрономії, започаткований у 1868 році, є центром підготовки агрономічних кадрів для Черкаської, Кіровоградської, Вінницької та інших областей України.

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Агрономія».

До його складу входять 5 кафедр: агрохімії і ґрунтознавства, генетики, селекції рослин та біотехнології, загального землеробства, рослинництва, хімії.

На факультеті підготовлено понад 12 тисяч агрономів, які зробили значний внесок у розвиток сільськогосподарського виробництва й аграрної науки в Україні та за її межами. Серед випускників факультету – Герої Праці та Герої України, заслужені агрономи, відомі вчені, державні діячі, керівники міністерств, навчальних і наукових установ, обласних і районних сільськогосподарських управлінь, різних приватних сільськогосподарських формувань.

Високий рівень фахової підготовки забезпечують понад 50 викладачів, з яких 90% мають наукові ступені та вчені звання. Під керівництвом досвідчених викладачів вивчають теорію та проводять наукові дослідження, спрямовані на розробку новітніх енергозберігаючих технологій вирощування зернових і технічних культур, обробітку ґрунту, удобрення, інтегрованого захисту рослин від шкідливих організмів, селекції та насінництва сільськогосподарських культур.

Базою практичної підготовки і проведення наукових досліджень студентів є навчально-науково-виробничий відділ університету, Національний дендрологічний парк «Софіївка», Всеукраїнський науковий інститут селекції, Кіровоградська державна сортодослідна станція, Верхняцька дослідно-селекційна станція, Маньківська державна сортодослідна станція, Уманська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, наукові лабораторії з генетики, селекції і насінництва та біотехнології сільськогосподарських культур, а також провідні сільськогосподарські підприємства Вінницької, Кіровоградської, Черкаської та інших областей.

Серед відмінників навчання є іменні стипендіати Президента України, Верховної Ради України, міського голови м. Умань.

Факультет постійно підтримує міжнародні зв’язки з навчальними закладами, науковими установами та провідними господарствами Великої Британії, Данії, Німеччини, Польщі, Фінляндії, Швейцарії, Китаю. Проводяться спільні дослідження, обмін досвідом, міжнародні семінари та конференції, стажування викладачів, аспірантів і студентів.

Виховна робота на факультеті агрономії спрямована на формування гармонійно розвиненого, високоосвіченого, національно свідомого фахівця.

Останні новини

Всі новини