+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 31 жовтня 2022

Програми вступних випробувань

Програми індивідуальних усних співбесід для здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» для вступників на основі повної загальної середньої освіти, для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» для вступників на основі повної загальної середньої освіти або на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр»

 

Індивідуальна усна співбесіда

Українська мова

СБ

Історія України

СБ

Математика

СБ

Програми індивідуальних усних співбесід для здобуття освітнього ступеня «магістр»

 

Індивідуальна усна співбесіда

Іноземна мова (англійська)

СБ

Іноземна мова (французька)

СБ

Іноземна мова (німецька)

СБ

Програми вступних випробувань для здобуття ступеня вищої освіти "магістр"

Факультет

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Фахове випробування

Магістерський тест навчальної компетентності 

Агрономії

201 «Агрономія»

«Агрономія»

ФВ

Економіки і підприємництва

051 «Економіка»

«Бізнес-економіка»

ФВ

МТНК

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і оподаткування»

ФВ

МТНК

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

«Фінанси, банківська справа та страхування»

ФВ

МТНК

075 «Маркетинг»

«Маркетинг»

ФВ

МТНК

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

«Аграрне підприємництво та агротрейдинг»

ФВ

МТНК

122 «Комп’ютерні науки»

«Комп’ютерні науки»

ФВ

 

232 «Соціальне забезпечення»

«Економіка соціального забезпечення»

ФВ

 

Інженерно-технологічний

181 «Харчові технології»

«Технології зерна та зернопродуктів»

ФВ

 

«Технології харчування»

ФВ

 

«Харчові технології»

ФВ

 

208 «Агроінженерія»

«Агроінженерія»

ФВ

 

Лісового і садово-паркового господарства

193 «Геодезія та землеустрій»

«Геодезія та землеустрій»

ФВ

 

205 «Лісове господарство»

«Лісове господарство»

ФВ

 

206 «Садово-паркове господарство»

«Садово-паркове господарство»

ФВ

 

Менеджменту

073 «Менеджмент»

«Логістика»

ФВ

МТНК

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

ФВ

МТНК

«Менеджмент організацій і адміністрування»

ФВ

МТНК

241 «Готельно-ресторанна справа»

«Готельно-ресторанна справа»

ФВ

 

242 «Туризм»

«Туризм»

ФВ

 

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

091 «Біологія»

«Біологія»

ФВ

 

101 «Екологія»

«Екологія»

ФВ

 

202 «Захист і карантин рослин»

«Захист і карантин рослин»

ФВ

 

203 «Садівництво та виноградарство»

«Садівництво та виноградарство»

ФВ

 

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

«Технології захисту навколишнього середовища»

ФВ

 

Програми вступних випробувань для здобуття освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

Факультет

Спеціальність

Додаткове вступне випробування*

Вступний іспит

Іноземна мова

Презентація дослідницької пропозиції

Агрономії

201 «Агрономія»

ДВВ

ВІ

ІМ

ПДП

Економіки і підприємництва

051 «Економіка»

ДВВ

ВІ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ДВВ

ВІ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ДВВ

ВІ

Інженерно-технологічний

181 Харчові технології

ДВВ

ВІ

Лісового і садово-паркового господарства

205 «Лісове господарство»

ДВВ

ВІ

206 «Садово-паркове господарство»

ДВВ

ВІ

Менеджменту

073 «Менеджмент»

ДВВ

ВІ

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

202 «Захист і карантин рослин»

ДВВ

ВІ

203 «Садівництво та виноградарство»

ДВВ

ВІ

103 «Науки про Землю»

ДВВ

ВІ

* - для осіб, які вступають на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) здобутого за спеціальністю іншої галузі знань

Останні новини

Всі новини