+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 13 січня 2022

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма

навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників,

завантаження необхідних документів

розпочинається 01 липня

Початок прийому заяв та документів, передбачених

розділом VI цих Правил та Умов прийому

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які

вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

о 1800 год 16 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які

вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, складених з 01 по 13 липня

 

о 1800 год. 22 липня

Вступні іспити проводяться в кілька потоків (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, що має бути надісланий до 15

березня для моніторингового огляду до Міністерства освіти і науки України)

 

 з 01 по 13 липня включно

Додаткові сесії вступних іспитів можуть проводитись для

вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 з 14 по 22 липня

Строки проведення співбесід

з 17 до 19 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального

бюджету (за державним або регіональним замовленням)

 

 не пізніше 1200 год. 20 липня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші

місця державного замовлення

  

до 1000 год. 22 липня

Зарахування осіб, які виконали вимоги до зарахування за

результатами співбесіди за державним замовленням

не пізніше 1500 год. 22 липня

Виключення заяв осіб, зарахованих за результатами

співбесіди, на інші місця державного замовлення

впродовж 22 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального

бюджету (за державним або регіональним замовленням)

Основний етап -

не пізніше 1200 год. 20 липня

Завершальний етап –

 не пізніше 1200 год 29 вересня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші

місця державного замовлення

 Основний етап -

до 1000 год. 22 липня

Завершальний етап –

 не пізніше 1000 год 30 вересня

Зарахування осіб, які виконали вимоги до зарахування за

квотою-2 за державним замовленням

Основний етап –не пізніше 1500 год. 22 липня

Виключення заяв осіб, зарахованих за квотою-2, на інші місця державного замовлення

Основний етап - впродовж 22 липня

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним

замовленням)

  

не пізніше

27 липня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1,

квотою-3, квотою-4) та отримали рекомендації на місця державного або регіонального замовлення

  

до 1800 год. 04 серпня

 

 

Зарахування вступників

- за кошти державного або місцевого бюджету (за

державним або регіональним замовленням) проводиться

05 серпня,

 

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних

осіб – 09 серпня

(не пізніше ніж 30 вересня)*

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної

загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил та Умов прийому)

  

не пізніше ніж 19 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на

відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

не раніше

1800 04 серпня

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі оприлюднюється на

офіційному(ій) вебсайті (вебсторінці) Уманського НУС.

 

з 24 червня по 08 липня, початок останнього потоку проведення вступних іспитів 09 липня.

 

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників,

завантаження необхідних документів

розпочинається 01 липня

Початок прийому заяв та документів

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів

о 1200 год. 22 липня

Строки        проведення        фахових                    вступних випробувань

з 22 до 30 липня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників

-  на місця державного замовлення 12 серпня

-  на  місця за кошти юридичних та/або фізичних осіб 17 серпня

Виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування

-  на місця державного замовлення 16 серпня

-  на  місця за кошти юридичних та/або фізичних осіб 19 вересня

Зарахування вступників

-  на місця державного замовлення 17 серпня;

-  на  місця за кошти юридичних та/або фізичних осіб 22 вересня

Для вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст) за іншою спеціальністю строки встановлюються відповідно до строків вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для осіб, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Для вступу на другий курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, осіб які здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план строки встановлюються відповідно до строків вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для осіб, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра: 

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма

навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиногофахового вступного випробування

з 26 квітня до 1800 17 травня

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, для осіб, які вступають на основі результатів єдиного        вступного іспиту та фахового вступного випробування

з 15 липня до  1800 22 липня

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

з 13 червня до 16 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

з 20 червня до 02 липня

Відповідні вступні іспити з іноземної мови та фахового вступного випробування в Уманському НУС у випадках, визначених цими Правилами та Умовами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у Уманському НУС вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту

з 20 червня до 02 липня

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом

підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит

з 18 липня по 30 липня

Надання рекомендацій для зарахування

- за державним замовленням – не пізніше 02 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 09 серпня;

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

- за державним замовленням до 1800 години 08 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 1800 год. 12 серпня;

Видання наказу про зарахування

- за державним замовленням

– видається 09 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 16 серпня.

Останні новини

Всі новини