+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 20 січня 2022

Вступ до аспірантури

Уманський національний університет садівництва оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньому науковому рівні» від 18.05.2016 року № 523.

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та

поведінкові науки

051

Економіка

15

07

Управління та адміністрування

 072

 Фінанси, банківська справа та 

страхування

30

(з урахуванням терміну навчання)

073

Менеджмент

10

076

Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

15

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

15

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

50

202

Захист і карантин рослин

15

203

Садівництво та виноградарство

25

205

Лісове господарство

10

206

Садово-паркове господарство

10

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Уманського НУС приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Уманського НУС.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. У разі подання іноземного документа про освіту, обов’язковою є процедура його визнання, що проводиться відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року, зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України 27 червня 2015 року за № 614 / 27059;
 • рекомендацію Вченої ради (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з іноземної мови (за наявності);
 • 4 фотокартки 3x4.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки вступної компанії

набір

за державним замовленням і за кошти фізичних

та/або юридичних осіб

набір виключно за кошти

фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2022 р.

17 лютого 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів

до 1800 год.

30 липня 2022 р.

до 1400 год.

25 лютого 2022 р.

Строки проведення вступних

випробувань

01 - 05 серпня

2022 р.

01-11 березня

2022 р.

Оприлюднення рейтингового списку

вступників

не пізніше 1200 год.

12 серпня 2022 р.

не пізніше 1200 год.

12 березня 2022 р.

Виконання вступниками вимог до

зарахування

до 1800 год.

19 серпня 2022 р.

до 1600 год.

15 березня 2022 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 26 серпня

2022 р.

не пізніше 20 березня

2022 р.

Початок навчання

01 вересня 2022 р.

01 квітня 2022 р.


РОЗКЛАД консультацій та вступних випробувань для вступників до аспірантури для здобуття третього освітньо-наукового рівня доктор філософії в Уманському національному університеті садівництва (І сесія)

РОЗКЛАД консультацій та вступних випробувань для вступників до аспірантури для здобуття третього освітньо-наукового рівня доктор філософії в Уманському національному університеті садівництва (ІІ сесія)

Останні новини

Всі новини