+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 31 серпня 2022

Вступ до аспірантури

Уманський національний університет садівництва оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньому науковому рівні» від 18.05.2016 року № 523.

Галузь знань

Спеціальність

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

 

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

076

Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Уманського НУС приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Уманського НУС.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. У разі подання іноземного документа про освіту, обов’язковою є процедура його визнання, що проводиться відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року, зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України 27 червня 2015 року за № 614 / 27059;
 • рекомендацію Вченої ради (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з іноземної мови (за наявності);
 • 4 фотокартки 3x4.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки вступної компанії

набір виключно за кошти

фізичних та/або юридичних осіб

набір

за державним замовленням

набір виключно за кошти

фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

17 березня

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

до 1400 год.

25 березня

до 1800 год.

30 липня

1 етап – до 1800 год. 30 липня

2 етап – до 1800 год. 19 серпня

3 етап – до 1800 год. 16 вересня

Строки проведення вступних випробувань

01-11 квітня

01-05 серпня

1 етап – 01-05 серпня

2 етап – 22-26 серпня

3 етап – 19-23 вересня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1200 год.

12 квітня

не пізніше 1200 год.

08 серпня

1 етап – не пізніше 1200 год. 08 серпня

2 етап – не пізніше 1200 год. 29 серпня

3 етап – не пізніше 1200 год. 26 вересня

Терміни зарахування вступників

не пізніше

19 квітня

не пізніше

12 серпня

1 етап – не пізніше 12 серпня

2 етап – не пізніше 30 серпня

3 етап – не пізніше 30 вересня

Початок навчання

03 травня

01 вересня

1 етап – 01 вересня

2 етап – 01 вересня

3 етап – 03 жовтня


РОЗКЛАД консультацій та вступних випробувань для вступників до аспірантури для здобуття третього освітньо-наукового рівня доктор філософії в Уманському національному університеті садівництва (1 етап)

РОЗКЛАД консультацій та вступних випробувань для вступників до аспірантури для здобуття третього освітньо-наукового рівня доктор філософії в Уманському національному університеті садівництва (2 етап)

РОЗКЛАД консультацій та вступних випробувань для вступників до аспірантури для здобуття третього освітньо-наукового рівня доктор філософії в Уманському національному університеті садівництва (3 етап)

Останні новини

Всі новини